Om oss

Organisasjon


ByLAN er et dataparty som arrangeres i høstferien i Bergen. ByLAN Bergen er en frivillig organisasjon som ånder og lever for å skape et godt spillmiljø, skape et fantastisk kulturtilbud og by på gode minner.

ByLAN har blitt arrangert hvert år siden 2002. Fram til 2005 ble det arrangert i Bergen Racket senter på Bønes. I 2006, 2007 og 2008 i Arenum Messesenter, mens det i 2009 vendte tilbake til Bergen Racket senter. Her ble vi værende til 2015, da vi arrangerte i Vestlandshallen, hvor vi arrangerte for hele 1200 deltakere!.

Dessverre i 2017 måtte vi vemodig avlyse arrangementet, men vi er nå tilbake til der vi trives best og alltid har storkost oss; nemlig Bergen Racketsenter!

Styret


Styret er organet som leder, drifter og utvikler organisasjonen. De skal sammen sørge for at ByLAN Bergen blir gjennomført på en god måte og at medlemmenes interesser blit ivaretatt.

De forskjellige styrevene er delt opp i spesifikk ansvarsområdet, som gjør at hvert styremedlem har et set av oppgaver de skal gjennomføre i henhold til å drifte organisasjonen. Ellers har også styremedlemme et felles ansvar for at organisasjonen går framover, driver økonomisk trygt og tar vare på medlemmene.

Styret blir valgt og satt på Årsmøtet til ByLAN Bergen

Styreleder / Daglig leder

Sebastian Kvamme Bech

Sebastian@bylan.net
Styrelederen er ansvarlig for å lede, drift og utvikle organisasjonen på en daglig basis.

Styrenestleder

Marius Svortevik

Marius@bylan.net
Styrelederens høyre hånd, utfører oppgaver i samråd med styreleder og fungerer som personellansvarlig.

Arrangementsleder

Erik Kumhle Palerud

Erik@bylan.net
Arrangementslederen skal sammen med sin arrangementsgruppe arrangere ByLAN.

Eksternansvarlig

Sean C. Henneli Karlsen

Sean@bylan.net
Eksternansvarlig skal knytte kontakt med organisasjoner og aktører som kan være til nytte for ByLAN Bergen.

Økonomiansvarlig

Mads Hatlem

Mads@bylan.net
Skal sørge for at organisasjonens økonomi går rundt, ved håndtere alt av bank, innbetalinger og utbetalinger.

Teknisk ansvarlig

Tord Førland

Tord@bylan.net
Teknisk ansvarlig har ansvaret for at alt det tekniske utstyret i organisasjenen, samt veilede i henhold til innkjøp av teknisk utstyr.

Finansansvarlig

Ørjan Clausen

Ørjan@bylan.net
Finansansvarlig skal sørge for at organisasjonen tar riktige finansielle valg opp imot markedet.

Arrangementsgruppen


Arrangementsgruppen er satt sammen av Arrangementsleder med sin nestleder, samt ledere fra alle de forskjellige crewene. Denne gruppen skal planlegge, drifte og gjennomføre ByLAN's arrangement.

Denne flotte gjengen skal sørge for at ByLAN blir det beste det kan være og sørge for at deres crew har det kjekt. Menge som er med her har tidligere vært crew, så om dette kan høres spennende ut, så søk crew og kanskje du blir en del av denne fine gjengen snart!

Arrangementsgruppen blir valgt ut av Arrangementsleder i etterkant av årsmøtet.

Driftsgruppen


Driftsgruppen er en gruppe som skal sørge for et helårlig tilbud opp imot deltakerne våres. Dette er enda under utvikling, men målet er å kunne ha månedlige streamer, podcaster eller annet ønsker av våre deltakere.

Helt hvor dette prosjektet ender er litt opp til dere, våre deltakere. Dette ønsker vi at skal være et tilbud til dere. Så delta gjerne på spørrerundene våres og gi oss tilbakemeldinger, så skal vi gjøre vårt for å lage et flott tilbud til dere!

Driftskomiteen blir valgt ut av styret i etterkant årsmøtet.