Informasjon

Regler

Sikkerhet

ByLAN er er rusfritt arrangement og all form for rus resulterer i utestengelse fra arrangement uten refusjon på billett. Dette gjelder medbrakt, områder tilknyttet lokalet og personer som ankommer allerede påvirket. Rus i forhold til ulovlige midler vil bli politianmeldt. Vi har egne vaktlag og medisinsk personell på stedet som sørger for at deltakerne er trygge og får den hjelpen de trenger ved eventuelle hendelser. Vi har også personell som jobber med brannsikkerhet, beredskap og HMS, slik at deltakerne skal være trygg under hele oppholdet hos oss.

Personvern

Når du kjøper billett hos oss godtar du å bli medlem i ByLAN Bergen og Hyperion. Det vil si at informasjon blir lagret i medlemsregistre og billett-system. Personlig info benyttes ikke utenfor dette og en kan få denne informasjonen fjernet ved ønske. Under arrangementet vil vi ta bilder som vi benytter i sosiale medier. Ved å kjøpe billett godkjenner du at det kan bli tatt bilder av deg under arrangementet, men skulle du mot formodning ikke ønske dette, kan en si ifra til fotografer på stedet eller til oss om bilder av deg havner på våre kanaler, så fjerner vi dem.

Nettverk og Strøm

Hver deltaker får 1 uttak i våre strømpadder og 1 uttak i vår internettswitch. Det betyr at alle deltakere må ha med seg egen padde for å benytte mer enn ett uttak til strøm, samt ta med egen ethernet/internatt-kabel som de kan koble til switchen for å få nett. Èn deltaker kan bruke maks 2 uttak på egen strømpadde. De som har med seg mer enn 2 enheter som krever strøm, må rullere disse etter bruk. Det samme gjelder kobling til internett. Dette er for å unngå overbruk av strømnettet og antallet tilgjengelige nettverksporter.

Sitteplass

Hvert bord er delt i to. Det vil si at en billett tilsvarer et halvt bord (75x90). Dette er det området hver deltaker har å boltre seg på, og det er god nok plass til det meste en kan ønske seg. Det er viktig å respektere denne grensen slik at din sittepartner også får sin del av bordet. Vil du har mer plass utenfor gitt område må du kjøpe flere billetter. Om du har med deg en stasjonær PC skal kabinettet stå på gulvet, slik at bordene utsettes for minst mulig slitasje. Eventuelle skader påført av deltakere vil bli deres eget ansvar.

Salg

Billetsalg refunderes ikke. Billetter kan selges til ordinær pris igjennom våre kanaler om ikke vedkommende selv kan benytte disse. Ved for lite billetsalg til arrangementet, kan ByLAN Bergens styre avlyse arrangementet

Discord

Her er bare kjærlighet og vennskapelelig prat lov. Vi ønsker ingen yttringer av diskiminerende, voldelig eller uhyggelig karakter. Dette vil resultere i permanent utestengelse fra alle våre Discord-kanaler.

Deltakelse

Alle deltakere som skal delta på ByLAN sitt arrangement må fylle 11 år i løpet av arrangementsåret, samt ha et utfylt samtykkeskjema om vedkommende er under 16 år. Alle deltakere har ansvar for seg selv og må derfor være i stand til å ta vare på seg selv under arrangementet.

Besøk

Om foreldre og/eller søsken ønsker å besøke en deltakere, går dette helt fint og det vil være gratis. Om en deltaker ønsker besøk av venner eller annet, må disse kjøpe dagspass for å kunne komme inn. De vil da få tilgang til arrangementet i 24 timer. (Fra og med kl. 02.00-02.00).

Overnatting

Hallen er utstyrt med eget soveområde, hvor deltakerne kan sove. Deltakerne må selv medbringe soveutstyr og annet de trenger iht til soving. Soving ved pulten er lov, så lenge en sover med ansikt synlig, slik at vi ser at vedkommende har frie luftveier. Soving ellers i lokalet er ikke tillatt grunnet brannsikkerhet.

Følg oss gjerne!

Copyright ©2021 ByLAN. All rights reserved.